کادر مهد و پیش دبستان بهار پروانه ها

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سابقه
سرکارخانم پروانه زرپوش مؤسس

کارشناسی ارشد 

رشد و پرورش کودک و روابط خانوادگی از آمریکا

30 سال
سرکارخانم پروانه غلام زاده مسئول فنی کارشناسی 14 سال
سرکارخانم فاطمه بهارلو معاون آموزشی کارشناسی 4 سال
سرکارخانم گلی علی پور مربی کارشناسی 4 سال
سرکارخانم فهیمه صالحی مربی کارشناسی 3 سال
سرکار خانم سحر زمانی مربی کارشناسی 4 سال
سرکار خانم پریسا علی نژاد مربی کارشناسی ارشد 3 سال
سرکارخانم فرخنده محمدی مربی کارشناسی 5 سال
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top