کادر دبیرستان دوره اول

نام و نام خانوادگی سمت مدرک تحصیلی سابقه
سرکارخانم پروانه زرپوش مؤسس کارشناسی ارشد رشد و پرورش کودک و روابط خانوادگی از آمریکا 30 سال
سرکارخانم مهین قاصری مدیر کارشناسی 25 سال
سرکارخانم مرضیه خادمیان معاون کارشناسی 6 سال
سرکارخانم سمیه حسین پور معاون کارشناسی ارشد 19 سال
سرکارخانم فاطمه رستم نژاد معاون کاردانی 5 سال
سرکارخانم فهیمه قاصری دبیر زیست کارشناسی ارشد 20 سال
سرکارخانم معصومه رسالی دبیر فیزیک و شیمی کارشناسی 31 سال
سرکارخانم سهیلا قهرمانی دبیر ریاضی کارشناسی 13 سال
سرکارخانم زهرا کوچک زاده دبیر دینی و قرآن کارشناسی اسدی 13 سال
سرکارخانم سارا شایسته پور دبیر مطالعات اجتماعی کارشناسی 8 سال
سرکارخانم ناهید شیرپور دبیر زبان انگلیسی کارشناسی 6 سال
سرکارخانم گلنار اسدی دبیر فیزیک و شیمی کارشناسی اسدی 12 سال
سرکارخانم سارا منصورفلاح دبیر فیزیک و شیمی کارشناسی 3 سال
سرکارخانم فاطمه محمدی دبیر ریاضی کارشناسی ارشد 5 سال
سرکارخانم سمانه جاری دبیر ادبیات فارسی کارشناسی ارشد 8 سال
سرکارخانم سمیه رجبی دبیر ادبیات فارسی دکتری  9 سال
سرکارخانم بهاره کاهه دبیر کاروفناوری کارشناسی 5 سال
سرکارخانم طاهره پرستاری دبیر تربیت بدنی کارشناسی 5 سال
سرکارخانم فاطمه شمشادی دبیر زبان عربی کارشناسی ارشد 14 سال
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top