اهداف و برنامه های دبستان بهار پروانه ها

قوی ترین ابزار ذهنی شما برای رسیدن به موفقیت توانایی شما در الویت بندی درست کارهاست و این الویت با انتخاب دبستان بهار پروانه ها معنا می گیرد.به خاطر داشته باشید بهترین عامل موفقیت ارتباط آگاهانه و صمیمی است.

اهداف دبستان

  • تعمیق تربیت و آداب اخلاقی
  • تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرآیند تعلیم و تربیت رسمی و عمومی
  • افزایش نقش مدرسه به عنوان یکی از کانون های پیشرفت در ابعاد فرهنگی اجتماعی
  • کمک به افزایش سطح توانایی ها و مهارت های خانواده با برگزاری کارگاه های آموزش خانواده
  • ایجاد و متناسب سازی فضاهای تربیتی با ویژگی ها و نیازهای دانش آموزان
  • ایجاد فضایی مناسب برای تحقیق و پژوهش و نوآوری دانش آموزان
  • هماهنگی بیشتر در زمینه های آموزشی و حل مسئله در جهت ارتقا سطح کیفی آموزشی و پرورشی
  • برنامه ویژه مطالعه و کتابخوانی در مدرسه
  • هماهنگی بیشتر در زمینه های آموزشی و حل مسئله در جهت ارتقا سطح کیفی آموزشی و پرورشی
امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top