اهداف و برنامه های مهد و پیش دبستان بهار پروانه ها

با توجه به اهمیت دوران کودکی در شکل گیری شخصیت،رسالت بسیار مهمی بر دوش همه مراکز آموزشی از جمله مهدهای کودک قرار دارد از این رو مرکز پیش دبستانی و مهد کودک بهار پروانه ها از سال 1380 شروع به فعالیت نموده و با روش آموزشی "های- اسکوپ" (کودک محور) کادر حرفه ای و متعهد توانسته سال ها سابقه موفق و درخشان را کسب نماید.

ما تمام سعی خود را به کار گرفته ایم تا محیط امن و سالم و پویا برای کودکان مهیا کنیم و با استفاده از ابزارها و وسایل بهداشتی و ایمن مطابق با استانداردهای سازمان بهزیستی و وسایل امنیتی برای مشاهده و کنترل تمام فضاهای داخلی موجب ایجاد چنین فضایی شده است.

مراقبت و آموزش جدایی ناپذیرند، مراقبت خوب لازمه آموزش خوب و آموزش خوب لازمه مراقبت است.

علاوه بر استفاده از فضاها و تجهیزات بهداشتی و ایمن انتخاب کارکنان جوان، تحصیلکرده و با انگیزه بر طبق سیستم آموزشی "های – اسکوپ" (کودک محور) نیز موجب پویایی بیشتر محیط آموزشی می باشد.

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top