جشن شکوفه ها

مهد و پیش دبستان
انتهای همت غرب- شهرک گلستان-بلوار گلها- بنفشه نهم شمالی- پلاک 17
دبستان
انتهای همت غرب- شهرک گلستان-بلوار کاج-بنفشه نهم جنوبی-پلاک 36
دبیرستان:
انتهای همت غرب- شهرک گلستان-18متری بنفشه-نبش بنفشه ششم-پلاک25

44707278

44700148

44750616

44719903

رتبه های برتر سال 99-98

Top